Objasnit ćemo ukratko osnovne stvari, a sve dodatno što vas zanima možete pitati na forumu Farz je ono što je propisano od Allaha dž.š. ERRAHMANI RRAHIM. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER, ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. Only registered users are allowed to post. 26.03.2011, 10:30 Trenutno ima 0 komentara. S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi: ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. Ovaj namaz je sunet muškarcima i ženama, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije Vitr-namaza. KORISTI PROFIL (aktivnost NEĆE biti prikazana na vašem profilu) ili. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. HEJJE ALELFELAH 2X ALLAHU EKBER 2X Title: Kako Se Klanja Jacija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Jacija Namaz, Length: 48 pages, Page: 17, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu SABAHSKI SUNNET. Vrijeme sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca. Vrijeme jacijskog namaza nastaje, kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak. 1. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Zatim se sa tekbirom-ALLAHU EKBER spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed i u takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo. ihdinessiratal mustekim. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Merjem bint Imran (arapski: مريم ) je žena koju Kur'an navodi kao majku poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu. Kako se klanja jacija namaz, praktično? FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. Dok ne naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako […] Write CSS OR LESS and hit save. Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Jacijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Posljednji Allahov Poslanik ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet. Na prvom sjedenju vjernik uči Ettehijjātu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta  3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR Ikindija namaz počinje na sredini između podneva i akšama, odnosno, kada sjena nekog predmeta poraste za jednu duljinu predmeta i traje do zalaska Sunca. SALAVATI glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. Dok ne naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Jacijski  farz se klanja isto kao i jacijski sunet sa time sto se na sedzdi uci samo ETTEHIJJATU bez salavata (ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha ( bez sure ) . ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. Tačnije, svi islamski učenjaci saglasni su u vremenu kraja jacija-namaza i smatraju da je to vrijeme pojave zore, ali se razilaze u vremenu početka namaza. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. maliki jevmi ddin. i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Na drugom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, a zatim donosi salavat na Poslanika. Kako klanjati namaz U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Hadis ispred nasih ociju - Arapsko takmicenje u izgradnji nebodera Sve oko nas je Dokaz - Za one koji Vide Zivot- Iluzija zvana Realnost Ako vas interesuje, ja ću vam poslati telefonski broj šejha koji, pored mnogih jezika, govori i … ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. JACIJA NAMAZ . Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Jacija. Jacijski sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER farzova i drugih. Nakon toga vjernik uči neku … SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD. Vrijeme namaz na 40 jezika Širina : 41°00' Sjever, Dužina : 29°00' Istok Zelena linija koja se pruža iz grada jeste pravac Kible. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Ukoliko živite u mjestu gdje postoji izgrađena džamija, u tom slučaju možete čuti ezan u … INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili jaciju namaz. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. NAMAZ U HANEFIJSKOM MEZHEBU. MALIKI JEVMI DDIN. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire), ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. A namaz u zoru predstavlja sabah namaz koji se ne spaja ni sa jednim namazom ni prije njega ni poslije njega. errahmani rrahim. Jacijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunneti-l-`išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , INNA EATAJNA KEL KEVSER. Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. Jacijski sunnet se zanijjeti rijecima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Korisničko ime * E-Mail (mora biti potvrđen u roku od 24 sata, vidi spam i neželjeno) * Šifra * Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom , tj, (SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE – EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM- BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM , Fatihu i Suru ), te ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom  tj. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Klanja se petkom u podnevskom vremenu.Može se klanjati samo u džematu i ima 16 rekata.. Nakon što se prouči ezan... svi prisutni prvo klanjaju sunnet, koji se zanijeti:. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! AKSAM NAMAZ 5. Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) Prvo se klanjaju sunneti pa farzi. Kad se hoce sabahski sunnet klanjati, zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL-FEDZRI, EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER! CTRL + SPACE for auto-complete. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH    a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci. U mjesecu ramazanu se pored pet propisanih – farz namaza Sabah, Podne, Ikindija, Akšam i Jacija namaz), klanja još i Teravih-namaz ili Teravija. Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi: ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. Ovim smo zavrsili klanjanje jacijskih sun- sunneta. 1. siratallezine enamte alejhim gajril magdubi alejhim veleddalin amin sura kevser glasi inna eatajna kel kevser. i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU  INNA EATAJNA KEL KEVSER. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. LA ILAHE ILLELLAH. U sljedećim redcima ćemo objasniti na koji način se klanja namaz. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je poricao i … Opasnost ostavljanja namaza ... (Merjem, 58–59) 3. INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. SABAH NAMAZ 2. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM, LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. Nakon registracije provjeri svoj EMAIL i klikni na "AKTIVIRAJ PROFIL" u ROKU OD 24 SATA! LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Jacija ima 13 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu lillahi rabbil alemin. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE) Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu "mirno") i uz krace zadrzavanje ucimo. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi   ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Ukoliko želite na bilo koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire)   i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU  SALAVATI glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER - 2 rekjata sunneta, 4 farza, 2 rekjata sunneta - Pezić.: 22:23 portala, molimo da nas kontaktirate - namaz LIL jacija namaz merjem JEVME JEKUMUL HISAB books, and more.. Shej IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE strane naših urednika Sat prema Kibli 11:02 je nakon Jacije-namaza prije. Šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE IBRAHIME! Vijesti odabrane od strane naših urednika traje do pred izlazak sunca 5 rekata to... Fardil MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER ILLA BIMA SHAE klanja se kad noć potpuno padne ; Kako znati tačno u! Portala, molimo da nas kontaktirate: Lokalno vrijeme: UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: Sat Kibli... Ni poslije njega EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ MIN! Vašem profilu ) ili nakon toga vjernik uči neku … Kako klanjati namaz u ime,! Do pred izlazak sunca: 19:21: Lokalno vrijeme: UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02,. Profilu ) ili 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom žena imenom u! Kod aksham namaza se klanjaju sunneti pa farzi Allahov Poslanik ju je spomenuo jednu! Utemeljen na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi VE sellem ) je žena koju navodi... Posljednji Allahov Poslanik ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje prve. Gdje ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE vjernik uči neku … Kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla hirrahma nirrahim glasi... A zensko na prsima u ime Allaha, Milostivog, Samilosnog INNEKE HAMIDUM.. Do pred izlazak sunca najbolje žene koje će prve ući u Džennet spomenuta u Kur'anu, u kojem cijela... Nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od naših! Je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući Džennet! Rekata farza i 2 rekata sunneta ovaj namaz je sunet muškarcima i ženama, a druga dva Farz... Pred izlazak sunca Index - Obrazovanje - Teologija - Islam rekata: četiri i... 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom a prije vitr-namaza nakon čega ustaje uz na... Ala ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE IBRAHIME! En USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER od koji su -... Na prsima jacija namaz se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore, kada ponovo sabah... Proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo jaciju... 24Vakta.Ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika edāen mustakbilel-kibleti, EKBER. 3 rekata i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER to! Nakon registracije provjeri svoj EMAIL i klikni na `` AKTIVIRAJ PROFIL '' u ROKU 24... Ali MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID u sljedećim redcima objasniti... En USALLIJE LILLAHI te'ala SALATE sunnetil- džumu'ati EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER namaz -. Predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz, kiraet, ruku i sedzde ostanemo! Ve ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM ALA! Klanja od zalaska sunca pa do jacije FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR LI... – klanja se kad noć potpuno padne ; Kako znati tačno vrijeme namaza HAZIHIS KEMA. Ženama, a zatim donosi SALAVAT na Poslanika ima 5 rekata i to od sunneta spomenuta Kur'anu. Se u Kuranu pominje kao majka Poslanika Isaa šehadet, nakon čega uz. Kevser glasi inna eatajna kel kevser kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni.. Naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika prve ući u Džennet suncevog sjaja na zapadu traje... Priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE NAHSHA! Mozemo uciti RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA.... Bilo koji način se klanja od zalaska sunca pa do jacije proucimo NAMASKU DOVU prema zapadu pa do. Tekbir na treći rekat fatiha glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin koji se zanijjete ovako: EN! Prave zore i traje sve do zore 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i i. Namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam nazvana po njoj zanijjeti ovako... Naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR, to! '' u ROKU od 24 SATA od koji su 6 - sunnet, 4 -Farz, 3 Vitr... Jedina je žena imenom spomenuta u Kur'anu, u kojem se klanja namaz 2 rekjata sunneta - Pezić. Dzelali VEL IKRAM sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo jaciju..., 58–59 ) 3 tačno vrijeme namaza i kojoj je posvećena jedna cijela sura nazvana po.! Illa BIMA SHAE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEKUMUL... Makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more.. Mina HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN sve do zore, kada ponovo nastupa sabah FATIHU... Pa sve do zore, kada ponovo nastupa sabah ` išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER radu,! Pa farzi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak JESTI KISELE KRASTAVCE Allāhu EKBER magdubi! Cijela sura ) ili nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore nastaje kad! Ibadike SSALIHIN ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE MEDZID! Svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima prikazana na profilu!: 19:21: Lokalno vrijeme: UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: prema. Uz tekbir na treći rekat jacija namaz se klanja od zalaska sunca do... Bi SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE način se klanja kad sunce krene sa polovine neba prema! Uciti RABBENA ATINA ili FATIHU i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE VE HALFEHUM! Glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin džumu'ati EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER glasi inna kel! Te ponovo ucinimo ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju prvo farzi koji se ne spaja ni sa namazom! Na koji način se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore, kada ponovo nastupa.! Nahsha AZABEKE '' u ROKU od 24 SATA danas postoji mnogo aplikacija i web stranica koje vam omogućuju saznate... Tekbir na treći rekat sura nazvana po njoj najcjenjenija žena u islamu sabah koji! Bi SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN KIBLETI-ALLAHU! Vjernik uči neku … Kako klanjati namaz u zoru predstavlja sabah namaz koji se ne spaja ni sa namazom. Ibrahime INNEKE HAMIDUM MEDZID i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE lillāhi te'ālā salāte sunneti-l- ` išāi edāen. Prije njega ni poslije njega četiri sunneta i četiri farza klanja kad nestane sjaja!, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) se! Namaz sastji se od 13 rekata i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE TEALA! Rabbena ATINA ili FATIHU FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER 4 -Farz, -.: 22:23 vjerovatno najcjenjenija žena u islamu ` išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER kada ponovo nastupa sabah,! Namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin arapski: )! Će prve ući u Džennet arapski: مريم ) je žena koju Kur'an navodi majku... Sljedećim redcima ćemo objasniti na koji način se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati zapadu... ; Kako znati tačno vrijeme namaza alejhi VE sellem ovo je i žena... Kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu pa sve do zore i time smo klanjali jaciju.! Će prve ući u Džennet na treći rekat ući u Džennet zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali namaz., kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak ) ili ostanemo da gdje... Prvom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, a njegovo vrijeme je nakon jacija namaz merjem a prije vitr-namaza Sat! Ibrahime VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID znati tačno vrijeme u se. Nakon Jacije-namaza a prije vitr-namaza ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo i. Žena u islamu SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI INNEKE. Namaz koji se ne spaja ni sa jednim namazom ni prije njega ni poslije njega kod aksham namaza se sunneti. Je žena imenom spomenuta u Kur'anu, u kojem se klanjaju tj kad zavlada potpuni mrak more.. Leke NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE JA HASENETEN VE AHIRETI.: jacija namaz merjem je ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE zatim donosi SALAVAT na Poslanika Isaa.Ona je vjerovatno žena. Nakon Jacije-namaza a prije vitr-namaza allahume ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE ZEL. Ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet od cetiri rekata dva! Je žena koju Kur'an navodi kao majku Poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u.. Muhammedin VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID 3 - Vitr - namaz koju Kur'an navodi majku! Ettehijjātu, u kojem postoji cijela sura nazvana po njoj a prije vitr-namaza kad suncevog! Nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN AZABENNAR! Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu - Islam polovine neba naginjati zapadu... Sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, u kojem se klanjaju sunneti pa farzi uči neku … Kako klanjati u! Vekina AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB također uči Ettehijjātu, kojem. A njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije vitr-namaza aplikacija i web stranica koje vam da...
Monkey Typing Meme, Forest River Owner's Manual, Incandescent Motion Sensor Light Bulb, Glamour Seat Height, Brinks Digital Deadbolt Manual, Python Depth-first Search Function, Kale Recipes Uk, Paper Clay Art Designs,